Дейности - 2020/2021г.

Красотите на България - тук

Млад спортист - тук

Празници, традиции и обичаи - тук

Фолклор на етносите - тук

Фотография - тук

Дейности - 2019/2020г.

Гражданска култура - тук

Да направим математиката интересна - тук

Здравословен начин на живот - тук

Млад спортист - тук

Празници традиции и обичаи - тук

Фолклор на етносите - тук

Фотография - тук

Проекти 

        –  Проект Успех

        –  Подкрепа за успех

        –  Еразъм +

Дейности 

        –  Спортни резултати от дейност