Дейности - 2022/2023г.

КЛУБ ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА - тук

КЛУБ ДА НАПРАВИМ МАТЕМАТИКАТА ИНТЕРЕСНА - тук

КЛУБ МЛАД СПОРТИСТ- тук

КЛУБ ПРАЗНИЦИ, ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ- тук

КЛУБ ФОТОГРАФИЯ- тук

Дейности - 2021/2022г.

КЛУБ ДА НАПРАВИМ МАТЕМАТИКАТА ИНТЕРЕСНА - тук

КЛУБ ГРАЖДАНИТЕ, ДЕМОКРАЦИЯТА И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА - тук

КЛУБ МЛАД СПОРТИСТ - тук

КЛУБ ФОТОГРАФИЯ - тук

Дейности - 2020/2021г.

Красотите на България - тук

Млад спортист - тук

Празници, традиции и обичаи - тук

Фолклор на етносите - тук

Фотография - тук

Дейности - 2019/2020г.

Гражданска култура - тук

Да направим математиката интересна - тук

Здравословен начин на живот - тук

Млад спортист - тук

Празници традиции и обичаи - тук

Фолклор на етносите - тук

Фотография - тук