Подкрепа за успех - 2021/2022г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ 8 КЛАС - тук

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ 9 КЛАС - тук

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ 10 КЛАС - тук

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ 11 КЛАС - тук

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 9 КЛАС - тук

Подкрепа за успех - 2020/2021г.

Биология и здравно образование - тук

Български език и литература - Подготовка за HBO - тук

Български език и литература - тук

История и цивилизации - тук

Руски език - тук

Подкрепа за успех - 2019/2020г.

Биология и здравно образование - тук

Български език и литература за ДЗИ - тук

Български език и литература - тук

Математика - тук

Подкрепа за успех - 2018/2019г.

Брой сформирани групи в училището - 4

Допълнително обучение по Български език и литература - 8 клас

 

 

 

 

 

 

Допълнително обучение по Математика - 9 клас

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително обучение по Български език и литература - 10 клас

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително обучение по Биология и здравно образование - 11 клас