Заповеди

Заповед №9 от 08.11.2021г за преструктуриране. - тук 

Заповед №10 от 25.11.2021г за преструктуриране. - тук 

Заповед №11от 01.12.2021г за преструктуриране. - тук 

Подкрепа за успех - 2021/2022г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ 8 КЛАС - тук 

Преструктуриране съгласно заповед №10/25.11.2021г.

и заповед №11/01.12.2021г.: 

09.11.2021 до 19.11.2021 - тук 

25.11.2021 до 30.11.2021 - тук 

01.12.2021 до 10.12.2021 - тук 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ 9 КЛАС - тук

Преструктуриране съгласно заповед №10/25.11.2021г.

и заповед №11/01.12.2021г.: 

09.11.2021 до 19.11.2021 - тук 

01.12.2021 до 10.12.2021 - тук 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ 10 КЛАС - тук

Преструктуриране съгласно заповед №10/25.11.2021г.

и заповед №11/01.12.2021г.: 

18.10.2021 до 25.11.2021 - тук 

09.11.2021 до 20.01.2022 - тук 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ 11 КЛАС - тук

Преструктуриране съгласно заповед №10/25.11.2021г.

и заповед №11/01.12.2021г.: 

15.10.2021 до 16.11.2021 - тук 

05.11.2021 до 04.01.2022 - тук 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 9 КЛАС - тук

Преструктуриране съгласно заповед №10/25.11.2021г.

и заповед №11/01.12.2021г.: 

05.11.2021 до 24.11.2021 - тук 

02.12.2021 до 08.12.2021 - тук