address Адрес: ул."Плиска" №21

telephone Телефон: 0537/22080 - Гл.счетоводител

telephone Мобилен: 0876 399 189 - Директор

addressLocality Address Locality: гр.Нови пазар

postcode Postal Code: 9900

addressCountry Address Country: България

Снимка към контекта

Форма за контакт