Ръководство

инж. Дамян Стоянов Николов - Директор

Румяна Тодорова - главен счетоводител

Диана Тонева - технически секретар

Анелия Гелкова - касиер счетоводител


УЧИТЕЛИ

Иринка Костадинова

Български език и литература

Красимира Здравкова

Руски език

Сирма Комитова

Английски език

Звездалина Стефанова

Математика

Звездалина Стефанова

Информационни технологии

Рая Гинчева

История и цивилизация. Етика и право. Свят и личност

Цветанка Илиева Физическо възпитание и спорт. Физика и астрономия
инж. Хинчо Влаев Теоретично професионално обучение
инж. Симеон Сейков Теоретично професионално обучение

Йордан Христов

Безопасност на движението по пътищата. Практическо обучение по управление на моторни превозни средства.

Милко Димитров Безопасност на движението по пътищата. Практическо обучение по управление на моторни превозни средства.
Петърчо Йотов Практическо професионално обучение