Ръководство

инж. Дамян Николов - Директор

Румяна Тодорова - главен счетоводител

Диана Тонева - технически секретар

Анелия Гелкова - касиер счетоводител


УЧИТЕЛИ

Иринка Костадинова

Български език и литература. Руски език

Красимира Здравкова

Руски език

Севда Хамза

Биология и здравно образование. Химия и опазване на околната среда

Звездалина Стефанова

Математика. Информационни технологии

Рая Гинчева

История и цивилизация. Гражданско образование. Философия

Цветанка Илиеваа

Физическо възпитание и спорт. Физика и астрономия

инж. Хинчо Влаев Теоретично професионално обучение
инж. Симеон Сейков Теоретично професионално обучение
Йордан Господинов Безопасност на движението по пътищата. Практическо обучение по управление на моторни превозни средства.

Йордан Христов

Безопасност на движението по пътищата. Практическо обучение по управление на моторни превозни средства.

Милко Димитров Безопасност на движението по пътищата. Практическо обучение по управление на моторни превозни средства.
Христо Янков Практическо професионално обучение
Петърчо Йотов Практическо професионално обучение