на Професионална гимназия по селско стопанство

І . Учебен корпус - въведен в експлоатация през месец февруари 1971 година. 

Основният корпус на училището се състои от две крила в които са поместени:

  • 18 учебни кабинета;
  • компютърен кабинет и непрекъснат интернет достъп /WI-FI/; 
  • училищна библиотека;
  • училищен стол;
  • медицински кабинет;
  • музей на училището;
  • клуб за естетическо възпитание.

 ІІ. Физкултурен салон.

 

ІІІ. Учебно производствен корпус.

 

ІV. Моторни превозни средства за провеждане на учебна практика за придобиване на правоспособност от категория  «В», «Ткт», «Твк», «Твк-З».

 

V. Учебно производствен корпус.
Наличен е пропускателен режим - назначени портиери в учебния корпус.

Осъществява се непрекъснато видеонаблюдение.