1959г. - Открива се Машинно тракторно училище- МТУ в гр.Нови пазар. За сграден фонд са предоставени 3 стари постройки които се намират на мястото на сегашната поща.

       1960г. - Започва строежа на нова сграда. Парцелът се намира в съседство с административната сграда на днешното горско стопанство. Построени са път, ограда , навес и 4 помещения за учебна практика.

       1961г. - Училището се премества в новопостроените помещения. Общежитието и столовата са все още в центъра на града.

       1965г. - Училището приема цялото оборудване на Земеделските училища от с.Никола Козлево, с.Мировци, с.Сини вир.

       1967г. - Започва строежа на нов училищен комплекс.

       1971г.  - Изминали са 4 години от първата копка и на  18 февруари новото училище (сегашната сграда) гостоприемно отваря вратите си.

       1971г. - на училището е даден статут на Средно професионално техническо училище - СПТУ.
Строителството на учебния комплекс продържава:
                         - строят се работилниците;                     
                         - построен е учебен полигон;
                         - обучението си завършват 444 ученици;

       1973г.  - На училището е присъдено звание "Национален първенец".  През същата година са приети 530 ученици. Слага се началото на културен обмен със сродни училища в Германия, Молдова, Чехия, Грузия.Връзките 
продължават без прекъсване 15 години.

       1975г. - Училището е удостоено със званието "Образцово" в системата на образованието.

       1984г. - Открита е актовата зала.

       1986г. - Открива се клубът за естетическо възпитание.

       1991г. - Открива се нова специалност "Земеделски техник" и в тази връзка към учебния комплекс се открива учебна ферма.

       1995г. - Със Заповед № РД - 14 - 07 на МОНТ на училището се дава статут на техникум по механизация на селското стопанство - ТМСТ.

       1997г. - Открива се нова специалност "Монтьор на селскостопанска техника".Училището приема учениците на закритото СПТУ по Автотранспорт в града.

       1999г. - В техникума се обучават 310 ученици по следните специалности:

                     "Механизация на селското стопанство";

                     "Монтьор на селскостопанска техника";

                     "Земеделски техник";

                     "Земеделец";

       2003г. - На училището е даден статут на Професионална гимназия по селско стопанство.

       2012г. - Със Заповед № РД - 14 – 29/ 11.04.2012г. на МОН на училището се дава статут на  общинско.

 

       2019 – 2020г. В гимназията се обучават ученици по следните специалности:

                     "Механизация на селското стопанство";

                     "Монтьор на селскостопанска техника";

                     "Фермер";

 


         Днес училището е утвърдено като център за преквалификация на кадри, необходими за земеделското производство.