1

 

 

2

 

            НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

            ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ

            МОТИВАЦИОННО ПИСМО

            ДОКЛАД ОТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

 

 

 

       Документи за кандидатстване за участие в проект „Български ученици на земеделие в Италия“ по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование“. с регистрационен номер 2019-1-BG01-КА102-061403 се подават от 14.10.2019г. до 08.11.2019г.