1.Професия: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
Специалност ”МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“

Срок на обучение 5 години -ІІІ степен на професионална квалификация, 1 паралелка с 13 ученика. Балообразуващи предмети: Математика, Физика и Български език и литература.

2.Професия: ФЕРМЕР
Специалност ”ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“

Срок на обучение 5 години-ІІІ степен на професионална квалификация, 1 паралелка с 13 ученика. Балообразуващи предмети: Биология, Химия и Български език и литература.

  
Изисквания към учениците при кандидатстване:

1. Да са завършили основно образование.

2. Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление за участие в класиране (по образец на училището)
2. Копие от свидетелство за завършено основно образование – оригинал при записване.
3. Копие от медицинско свидетелство със заключение, че посочената специалност не е противопоказна за здравето на кандидата – оригинал при записване

Училището разполага с квалифицирани учители, с модерен комплекс – учебна сграда, учебни работилници, общежитие и машинно – тракторен парк.

На приетите ученици се осигурява  закуска, обяд и вечеря в ученическия стол с голямо намаление.

Успешно завършилите ученици от специалности и професии в Професионална гимназия  по селско стопанство  могат да кандидатстват във всички Висши учебни заведения в страната и чужбина.

На всички ученици  се предоставя възможност безплатно да придобият допълнителна квалификация водач на МПС – категории “Ткт”,“В”, “Твк”,”Твк-З”