МУД /МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ/ ПО ПРОЕКТ “УСПЕХ ЗА ТЕБ“
НА ТЕМА „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“

Поредната вълнуваща и забавна изява на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство, гр Нови пазар 

Днес 13.06.2024 г. се проведе МУД /междуучилищна дейност/ по проект „ Успех за теб“ на тема „Заедно можем повече“. Домакин беше СУ „ Васил Левски“ гр. Нови пазар.  Включиха се ученици от клубовете  по Дейност 5  «Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование» в СУ“Васил Левски“ - „ТВОРЯ И УЧА“ с ръководители Д.Сейкова и А.Кръстева и ученици от клубовете  по Дейност 5 в ПГСС гр.Нови пазар - „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ“ с ръководител С.Хамза и „АВТОМОБИЛИ И ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ “ с ръководител Хр. Янков. 

Учениците от 8 и 10 клас на ПГСС и учениците 1 - 3 клас на СУ „ Васил Левски“ гр. Нови пазар играха спортни игри, рисуваха, апликираха и редиха пъзели. Големите ученици от ПГСС представиха презентации на теми „Тайните на здравословния начин на живот“ и „Най- добрите коли в света“ Денят беше вълнуващ и показахме, че „Заедно можем повече“.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ: тук