logo1

През учебната 2022г. - 2023г. се сключи споразомение за партньорство между ПГ по СС и Асоциация Интегро за 

изпълнение на проект "Подкрепяща среда за ромски младежи за придобиване на средно образование" и се

финансира от Фондация "Българо - Американско Общество". Тя има за цел да подкрепи младежите от селски

региони с нисък социален статус, които да завършат успешно средното си образование и да ги мотивира да

продължат в университет.