Годишен план на училището за учебната 2023-2024г.: тук

 

Правилник за дейността на ПГ по СС 2023-2024г.: тук

 

СТРАТЕГИЯ за развитие на Професионална гимназия по селско стопанство, за периода 2023 г. - 2028 г.: тук

 

План към СТРАТЕГИЯ, за периода 2023 г. - 2028 г.: тук