Ученикът Стоян Красимиров Георгиев от Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Нови пазар беше избран сред стотици участници в „Лидерската академия“, организирана от Център „Амалипе“ през есента на 2023 г. в курортен комплекс „ Св.св. Константин и Елена“ да посети Европейския парламент в Брюксел.  

Поканата бе от Aндрей Ковачев, член на Европейския парламент  

Център „Амалипе“ организира визитата чрез подбор от най-активните ученици, сред които и ученикът Стоян Красимиров Георгиев от Професионална гимназия по селско стопанство. 

 Цели на визитата: 

  • Повишаване знанията на младежите за Европейския парламент и европейските избори; 
  • мотивация на участниците да упражнят своето право на глас в предстоящите избори за Европейски парламент; 
  • отправяне на послание, че младите могат да бъдат граждански активни общности вдъхновители. 
  • среща с други младежки организации и обмяна на опит 

При посещението си в в Брюксел в периода 22-24 януари 2024 г. младежката група  посети: 

  • Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие и защита на потребителите“; 
  • Европейския младежки форум. 
  • Парламентариума; 
  • Пленарна зала на Европейския парламент. 

Освен това, на групата бе представена лекция и презентация на тема “Представяне на работата и ролята на Европейския Парламент в процеса на вземане на решения в ЕС”, както и видя изложбата “Гладомор”.  

По време на срещата, българската група представи доброволчески младежки дейности за организиране на кампании за толерантност, обучение на връстници и други граждански активности. Мисията на Европейския младежки форум е да бъде гласът на младите хора в Европа, отстоявайки правата си и стремейки се към общества, в които младите хора са овластени и насърчавани да постигнат най-пълния си потенциал като граждани на Европа и света. 

Програмата   завърши с официална вечеря с Андрей Ковачев – член на Европейския парламент.