Линк за преглед на Бюджет 2022: тук

 

Линк за преглед на Бюджет 2021: тук

 

Линк за преглед на заповед за утвърждаване на бюджета 2021: тук

 

Линк за преглед на Бюджет 2020: тук

 

Линк за преглед на Бюджет 2019: тук

 

Линк за преглед на Бюджет 2018: тук